NoLorem - Dummytekst fra norske eventyr

Litt lei av den samme gamle lorem ipsum? Av og til kan det være greit å bruke dummy-tekst som faktisk kan leses uten at tunga krøller seg. Lorum ipsum er så velkjent at man slutter du å lese teksten etter to ord. Dermed får du aldri prøvd ut om spalten din har behagelig bredde, at teksten lar seg lett lese med fonten etc.

nolorem.monopoint.net  er en slags norsk lorum ipsum generator, den genererer dummy-tekst basert på frigitte, norske eventyr, som du kan bruke istedet for lorem ipsum.